Sommer på Stratos 2017

17. Mai på Oslos tak

Hold deg oppdatert på vår facebook side: facebook.com/Stratos.as